Przejdź do treści

Komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych

W Systemie Informacji Prawnej Lex ukazał się „Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe„ autorstwa r.pr. Pawła Wójcika. W publikacji omówiono kluczowe dla realizacji projektów naukowo – badawczych przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych. Po raz pierwszy także omówiono tak szczegółowo wykładnię art. 4d ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 lit. e) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym powiązane z nimi regulacje ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ustawa Pzp wbrew pozorom daje dość szerokie możliwości „dopasowania” zarówno trybu udzielenia zamówienia jak i przebiegu samego postępowania o jego udzielenie, do specyficznych potrzeb projektów badawczo – rozwojowych. Każdorazowo jednak pełne i optymalne wykorzystanie prawnych możliwości wymaga prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów a także właściwego przygotowania samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarz stanowi przewodnik dla zamawiających realizujących projekty naukowo – badawcze. Jest to pierwsza publikacja w formule komentarzowej przygotowana z uwzględnieniem specyfiki zamówień udzielanych przez wszelkiego rodzaju instytucje naukowo – badawcze: szkoły wyższe, instytuty badawcze czy instytuty PAN.

Wójcik, Paweł. Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. System Informacji Prawnej LEX, 2018.

Oferta szkoleń wewnętrznych dla Wykonawców i Zamawiających w Serwisie Zamówień Publicznych www.kio-odwolania.pl

print

image sources