Praktyka kancelarii koncentruje się przede wszystkim na obszarze prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych. Największe doświadczenie posiadamy w zakresie prawa zamówień publicznych, którym radca prawny Paweł Wójcik zajmuje się od blisko 20 lat. W tym też zakresie możemy przedstawić najszerszą ofertę adresowaną do obu stron postępowań przetargowych.

Prawo zamówień publicznych to m.in:

Prawo cywilne i gospodarcze

przygotowywanie projektów umów a także analiza i opiniowanie wzorców umownych, wsparcie w negocjacjach warunków umów – uczestnictwo w negocjacjach warunków umów zawieranych przez Klientów, wsparcie w procesie formułowania i ustalania ich postanowień, spory z tytuły nienależytego wykonania umowy, zapłata kar umownych i niezasadne ich naliczenie, wszelkiego rodzaju sprawy o zapłatę.

Prawo administracyjne

to wszelkiego rodzaju sprawy przed urzędami, w których ubiegamy się o uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej, a czasem dostępu do informacji publicznej. Dla sukcesu sprawy niezbędne bywa należyte zadbanie o swój interes na każdym etapie kontaktów z urzędem.

W celu poznania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb zapraszam do kontaktu:

Paweł Wójcik Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 602 423 250

biuro@pw-kancelaria.pl