Kancelaria  świadczy profesjonalne usługi prawne przede wszystkim z myślą o  firmach i instytucjach administracji publicznej. Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc prawną zarówno w ramach współpracy stałej, jak i doraźnej.

W ramach świadczonych usług między innymi:

  • oferujemy kompleksowe wsparcie wykonawców i zamawiających w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • udzielamy konsultacji i porad prawnych w bieżących sprawa związanych z działalnością Klienta;
  • sporządzamy opinie prawne;
  • sporządzamy i opiniujemy umowy, pisma, regulaminy;
  • reprezentujemy klientów przed urzędami i sądami, w tym w szczególności przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Naszym celem jest stanie się, dzięki wzajemnemu zaufaniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług, długofalowym Partnerem dla naszych Klientów.