Odwołanie do KIO – Jak to zrobić?

Kio-odwolania.pl  to prowadzony przez Kancelarię serwis poświęcony problematyce zamówień publicznych. Cyklicznie zamieszczane w nim są informacje i analizy dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych, najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, korzystania z odwołań do Prezesa KIO oraz wielu innych zagadnień bliskich zarówno wykonawcom jak i zamawiającym.

Zapraszam do odwiedzenia serwisu www.kio-odwolania.pl i systematycznego korzystania z zamieszczanych na jego łamach analiz.